Pojęcie nieruchomości Przekazywanie ofert wnioskówPojęcie nieruchomości. Przekazywanie ofert, wniosków, oświadczeń, w tym JEDZ. Korzyści i zagrożenia powiązane z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości. Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne. Archiwizacja i przetwarzanie danych. Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i elektroniczny transfer danych. System informatyczny rachunkowości jako narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką gospodarczą wymogi ustawowe a ich pożyteczne stosowanie. Działy finansowo księgowe a RODO. Skutki innowacyjnych przepisów na rzecz pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych. Nowe umowy powierzenia określające obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO w odniesieniu do kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników. Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych poprzez Administratora Danych Osobowych zgodnie z zasadami RODO. Definicja przetwarzania danych osobowych kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorców i podwykonawców. Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych także aspekt upoważnienia. Obowiązek zabezpieczenia danych. Dane personalne a lista płac i raporty ZUS normy przechowywania i zabezpieczania danych osobowych. Elektroniczna dokumentacja pracownicza w r. Skrócenie okresu przechowywania danych do lat dla zatrudnionych od ..r. W jaki sposób przedkładać dokumenty podmiotowe na wezwanie zamawiającego, żeby skutecznie potwierdzić spełnienie warunków udziału

w postępowaniu i niepodleganie wykluczeniu (ważność i aktualność dokumentów, opcja uzupełniania i przedkładania oryginalnych dokumentów)? Jak prawidłowo odpowiedzieć na wezwanie zamawiającego w sprawie ceny lub kosztu i skutecznie dowieść, że danina lub nakład pieniężny są rzeczywiste i gwarantują należyte zrealizowanie zamówienia? Jak skutecznie stosować ze środków ochrony prawnej, żeby obronić swoją ofertę albo zakwestionować ofertę konkurenta - odwołanie, przystąpienie innymi słowy sprzeciw (dochowanie terminów, formy, wykazanie interesu prawnego, szkody)? Jak trzeba wykonać się na posiedzenie i rozprawę przed Krajową Izbą Odwoławczą? Czynności podejmowane przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Czym jest odstąpienie kiedy umorzenie postępowania egzekucyjnego od zawarcia umowy i jakie są jego konsekwencje? Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Najnowsze artykuły:

Top