Sejm po niezmiernie burzliwej debacie uchwaliłSejm po niezmiernie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i zawiera ponad 120 zmian. Tylko parę z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia również zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji werdyktu (zasada powagi rzeczy osądzonej), jak słychać że: orzeczona, mimo to nie wykonana kara jest wyższa od górnej granicy zagrożenia w nowej ustawie (art. 4 § 2 KK) - wówczas karę zmniejsza się do górnej granicy zagrożenia przewidzianego w nowej ustawie; sprawcy wymierzono karę pozbawienia wolności za czyn, który nie jest zagrożony pozbawieniem wolności przez nowa ustawę - wówczas wymierzoną karę zamienia się na karę grzywny innymi słowy ograniczenia wolności (1 miesiąc pozbawienia wolności zamienia się na 60 stawek dziennych grzywny innymi słowy 2 miesiące ograniczenia wolności); pod warunkiem doszło do dekryminalizacji czynu (czyn nie jest wcześniej zabroniony od groźbą kary) - wówczas skazanie ulega zatarciu de iure, kara jest darowana, karty karne usuwa się z rejestru skazanych, mimo to nie ma restytucji za karę wprzódy odbytą. Nowela wprowadza też karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Ma być ona orzekana w stosunku do sprawców, jacy są trwale niebezpieczni dla społeczeństwa. Taką karę sądy będą musiały obligatoryjnie orzekać tak jak wobec osób, jakie zostały w przeszłości skazane na umowa dożywocia lub na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono względem nich dożywocie. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym przeszkoda możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) jest traktowana w odbiorze społecznym jako fikcja skazania. Jest ona też źródłem przeludnienia w zakładach karnych, niewykonywania rozległej liczby kar pozbawienia wolności również wzrastającej recydywy przy bezpłatne wzory pism procesowych ogólnym spadku przestępczości. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź kary ograniczenia wolności, jakie są na rzecz sprawcy bardziej odstraszające i dolegliwe, niż kara pozbawienia wolności w zawieszeniu.

Komentarze: 1


noavatar.png
Marzanna Siemiodrodzie 2020-04-17

Świetnie - powinienem zdecydowanie wymówić, pod wrażeniem swojej witryny. Nie miałem problemów z nawigacją po wszystkich kartach i powiązanych informacjach, co było naprawdę proste w obsłudze. Niedawno znalazłem to, czego się spodziewałem, zanim w ogóle o tym wiesz. Dość niezwykła. Prawdopodobnie będzie to docenić dla tych, którzy dodają fora lub coś, temat strony internetowej. aby komunikować się z klientem. Ładne zadanie.

Najnowsze artykuły:

Top